Home

Úvod

Fűzyová Miriam
Terapeutka energetickej psychológie
Lektorka Školy lásky v rodine

 Rozpoznanie pravdy o sebe je polovica cesty k uzdraveniu tela i duše. Druhou polovicou je vlastná vnútorná práca vychádzajúca z tohto poznania a smerujúca k emočnej slobode - manifestovanej životom v láske a porozumení, odpustení sebe i iným, tvorivosti, schopnosti robiť správne veci správne, s pocitom spokojnosti a vnútorného šťastia.

 

 

Kto som a čo robím

Vo svojej terapeutickej práci vychádzam zo skúseností z vlastného procesu rozpoznávania pravdy o sebe a svojom živote, z vedomostí získaných v akreditovanom vzdelávaní, ale predovšetkým s úctou k osobitosti každého človeka, ktorý hľadá úľavu a vyriešenie toho, čo ho v živote trápi - sprevádzam klienta na jeho ceste r o z p o z n a n i a , ako to v živote má a prečo, čo ho oslabuje a bráni mu žiť šťastne, v harmónii so sebou, inými a životom ako takým.


Obnova lásky a porozumenia pri riešení  tém:

Ak ti je v živote ťažko.
- Prechádzaš si životnou krízou.
- V tvojom živote prevláda smútok, osamelosť, pocit bezmocnosti, pochybnosti či strach.
- Zmáha ťa hnev, podráždenie, zúfalstvo, žiarlivosť, závisť či nenávisť.
- Trápiš sa vinou, hanbou, pocitmi zlyhania a pod.
- Rozpadá sa ti vzťah alebo rodina a ty nevieš ako ďalej.
- Máš starosti s deťmi či zdravím.
- Máš problémy v práci.
- Máš pocit, že je toho na teba príliš.

Si v konflikte s ostatnými, svetom i sám(a) so sebou...
Bude mi cťou previesť Ťa týmto životným obdobím a pomôcť Ti vyjsť z toho s väčšou múdrosťou, vnútornou silou a pochopením.

 

Cieľom mojej práce je sprevádzať klienta na jeho ceste rozpoznania pravdy o sebe. Preliečením jeho zranení, uvoľnením energetických blokov, ktoré s tým súvisia, odkrytím možností riešenia a prijatím zmysluplných krokov k ich naplneniu. Ale predovšetkým - obnovením dôvery a lásky samého k sebe, posilnením vlastnej schopnosti uzdraviť sa, vniesť lásku a porozumenie do svojich vzťahov, obnoviť si životnú silu a začať svoj život tvoriť v hojnosti a ľahkosti bytia - jednoducho, s úctou k sebe i ostatným povedať životu ÁNO.

 

 

Základné okruhy mojej práce:

Vzťahy - vzťah samého k sebe, partnerská kríza, deti a rodičia, problémy v práci, atď.

Zdravie - choroby (aj chronické stavy), rizikové tehotenstvo, depresia, úzkosť, fóbie a strachy, závislosti,
rôzne negatívne pocity, atď.